KĀPĒC KĻŪT PAR BIEDRU?

  • Piederi vienīgajai profesionālajai antropologu asociācijai Latvijā.

  • Visātrākāk piekļūsti ar antropoloģiju un antropologiem saistītai informācijai un aktualitātēm nozarē.

  • Piedalies un saņem atbalstu sevis interesējošu pasākumu organizēšanā un projektu pieteikšanā.

  • Atbalsti antropoloģijas attīstību Latvijā.

  • Popularizē savas ekspertīzes jomas aktuālos jautājumus, problemātiku un pētnieciskos secinājumus.

  • Izmanto biedrības resursus saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem vai atbalstam rakstu publicēšanā.

  • Saņem atbalstu profesionālo mērķu sasniegšanā (piemēram, ar LAB atbalsta vēstuļu vai institucionālā rāmja palīdzību).

  • Piedalies antropoloģijas terminoloģijas latviskošanā.

  • Apmeklē tikai biedru starpā organizētos pasākumus.

KĀDS IR BIEDRA IEGULDĪJUMS?

Ikgadējās biedru naudas apmērs - 15 ero.

Studentiem - 5 eiro.

LAB konts:

Latvijas Antropologu Biedrība S/O

Reģistrācijas Nr. 40008048310

Banka: Swedbank

IBAN konta numurs: LV36HABA0551000845015

Maksājuma uzdevumā norādi "Biedra nauda un attiecīgais gads", piemēram, "Biedra nauda 2020".