top of page

Agnese Cimdiņa “Nafta. Ilgtspēja. Antropoloģija”

Š.g. 30. janvārī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas AsiaRes lasītavā notiks Latvijas Antropologu biedrības rīkots pasākums – Agneses Cimdiņas priekšlasījums “NAFTA. ILGTSPĒJA. ANTROPOLOĢIJA”. Tas iepazīstinās par atziņām, kas radušās, strādājot pie monogrāfijas “Ilgtspējas meklējumi Arābijas tuksnesī. Tirgus un naftas antropoloģija”. Nupat iznākušās grāmatas autore dalīsies pieredzē, ko guvusi, pētot tuksneša ieskautu un naftas ieeļļotu pasauli, kura pavērusi durvis ilgtspējas ideoloģijai.


Grāmatā izgaismota mijiedarbība starp it kā grūti savienojamām realitātēm – naftu un ilgtspēju, tuksnesi un auglību, ūdeni un sausumu, ziemeļiem un austrumiem, enerģētiku un antropoloģiju, kultūru un ekonomiku, hierarhiju un iekļaušanu, tradicionālo un hipermoderno. Līdzās atklāsmēm par reģiona tirgus specifiku, dzīvi tuksnesī, naftas kultūru un ilgtspējas paradoksiem, Agnese reflektēs par metodoloģiju un izpētes procesa duālo dabu, veltot sievietes tēla, cieņas un uzticēšanās veidošanai vienlīdz daudz uzmanības kā enerģētikas, viedo tehnoloģiju un biznesa sadarbības jautājumiem.


Agnese Cimdiņa ir sociālantropoloģijas doktore, maģistra un doktora grādu antropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā, specializējoties biznesa antropoloģijā, attīstības antropoloģijā, starpkultūru izpratnē un kvalitatīvajās pētījuma metodēs. Guvusi plašu starptautisku pieredzi, strādājot akadēmiskajā sektorā Norvēģijas un Latvijas augstskolās, kā arī diplomātiskajā un privātajā sektorā, pievēršoties tādām tēmām kā kultūras, biznesa un tehnoloģiju mijiedarbība, Ziemeļvalstu organizāciju starptautiskā darbība, dažādības vadība, korporatīvās vērtības, sociālā un vides ilgtspēja Latvijas, Ziemeļvalstu un Tuvo Austrumu sabiedrībās. Līdzautorībā sarakstījusi grāmatu “Cilvēks un darbs Latvijas laukos. Sociālantropoloģisks skatījums” (2012) un sastādījusi rakstu krājumu “Dzīve, attīstība, labbūtība Latvijas laukos” (2012), kā arī no norvēģu valodas iztulkojusi Tomasa Hillanna Ēriksena “Mazas vietas, lieli jautājumi. Ievads sociālantropoloģijā” (2010) - pirmo un joprojām vienīgo sociālantropoloģijas mācību grāmatu latviešu valodā.Commentaires


bottom of page