top of page

Alīse Donnere: tempļu pasākumu mainība mūsdienu Japānā

Ceturtdien,11.februārī, plkst.12.00 (EET) notiks pētnieces Alīses Donneres tiešsaistes vieslekcija “Kā mainās tempļu pasākumi Japānā: mazāk lūgšanu, vairāk sarunu”(Changing temple events in Japan: Fewer prayers, more free talk).

Lai pievienotos pasākumam, lūdzam reģistrēties šeit. Pēc reģistrēšanās saņemsiet uzstāšanās Zoom saiti.


Par vieslekciju:

Jau kopš Meidzi reformas (1868) Japānas budisma tempļi cenšas modernizēt savu ticību un uzturēt tās aktualitāti arī 21. gadsimtā. Šobrīd tempļu priesteru lielākais izaicinājums ir apgāzt priekšstatu par to, ka budistu tempļu vienīgā funkcija ir apbedījumu uzturēšana. Vairums japāņu tempļus apmeklē vien tradicionālajos pasākumos O-Bon vai Higan, kas īpaši veltīti kapu apmeklēšanai (O-haka-mairi). Lai lauztu šo stereotipu, tempļos tiek rīkoti tradicionālie ikmēneša vai ikgada pasākumi, kas nav saistīti ar nāvi vai priekšteču pielūgsmi, kā arī ieviesti jauni dzīvespriecīgi un praktiskām nodarbēm veltīti pasākumi. Šajā lekcijā mēs apskatīsim tradicionālās, regulārās tempļu apmeklētāju kopā sanākšanas Kō, aplūkosim dažus jaunus cilvēku piesaistes veidus, un apspriedīsim aktuālās problēmas, ar kurām tempļi saskaras COVID-19 pandēmijas laikā.


Par pētnieci:

Alīse Eishō Donnere ir ieguvusi doktora grādu reliģiju zinātnē Tohoku Universitātē. Šobrīd viņa turpina pētniecību, kas saistīta arJizō un citiem tēliem, kas sastopami mūsdienu budistu tempļos Japānā. Viņas pētniecības intereses saistītas ar mūsdienu tempļu budisma izpēti, dzimtes lomu tautas budismā un reliģijas vēsturi Japānas Tohoku reģionā. Alīsei ir arī YouTube kanāls (krievu valodā), kurā viņa sniedz ieskatu dažādos ar budismu saistītos jautājumos.


Pasākums notiks angļu valodā. Pasākuma Facebook lapa šeit.

Informāciju sagatavoja:  Ieva Puzo latvian.anthropology@gmail.comOn Thursday, February 11, at 12:00 PM (EET) religious studies scholar Alīse Donnere will give apublic talk titled Changing temple events in Japan: Fewer prayers, more free talk. Please register for the event here. Upon registration, you will receive a personalized event Zoom link.


About the talk:

Japanese Temple Buddhism has been struggling to revitalize itself since the Meiji Restoration (1868),and the fight continues into the 21st century. Today, one of the biggest problems that temple priestsneed to solve is the impression of Buddhist temples as mere graveyard holders. The majority of Japanese visit temples only for O-Bon or Higan-traditional events dedicated to grave-visiting (O-haka-mairi). One of the ways to change the impression is to maintain traditional monthly or annualevents that are not connected with death and ancestor veneration, and also to come up with new kinds of temple activities - fun and practical. During this lecture, we are going to examine traditional regular meetings of temple parishioners - Kō, look into some of the new ways to gather people at a temple, and discuss new problems that temples face during the COVID-19 pandemic.


About the speaker:

Alīse Eishō Donnere received her PhD in Religious Studies from Tohoku University. She now continues her research on Jizō and other imagery used at modern Buddhist temples. Her academic interests include modern temple Buddhism, the role of non-Japanese nationals in Japanese religions, the role of gender in folk Buddhism, and the history of religion in Japan’s Tohoku region. She also runs a YouTube channel where she provides accessible information on Japanese Buddhism (in Russian).


Event language: English

Kommentare


bottom of page