top of page

Kristians Riters: Ceļojumu influenceru spožums un posts: kā sadzīvot ar digitālo platformu metriku

Updated: Feb 22, 2021

***ENG below***


7.decembrī plkst.18.00 ar prieku aicinām uz Kristiana Ritera (Christian S. Ritter) tiešsaistes vieslekciju “Ceļojumu influenceru spožums un posts: kā sadzīvot ar digitālo platformu metriku” (The Rise and Fall of Travel Influencers: Living with Platform Metrics).

Lai pievienotos pasākumam, lūdzam reģistrēties šeit: https://ej.uz/nmbi


Par vieslekciju

Digitālajās platformās cirkulē gūzma ilustratīvu un audiovizuālu materiālu par tūrisma galamērķiem. Tūlītējas peļņas kāre ceļojumu stāstus tāpat kā citus digitālās darba vides pūliņu rezultātus pārvērš izskaitļotā, algoritmu diktētā produktā. Mans pētījums balstīts lauka darbā, kas aptver vairākas internetā populāras tūrisma galamērķu vietnes. Tajā cenšos rast atbildi uz jautājumu, kā konkrētās platformas metrika ietekmē ceļojumu influenceru profesionālās darbības trajektorijas. Ņemot vērā, ka digitālo platformu bauslības pamatīgākais stūrakmens ir kaldināts skaitļos, ar šo pētījumu cenšos izgaismot saikni starp platformas metriku un digitālo censoņu tiešsaistes karjeras attīstību. Tāpat apskatu ceļojumu influenceru pašnovērtējuma ciešo saistību ar viņu pozīciju nostiprināšanos uz tiešsaistes pjedestāla. Etnogrāfiskā pētījuma dati, kas iegūti Igaunijā rīkotos “influenceru pasākumos”, parāda, kā digitālās platformas metrika ietekmē ceļojumu influenceru karjeras virzību un izpratni par sasniegto.


Par pētnieku

Kristians Riters (Christian S. Ritter) ir lektors un pētnieks Tallinas Universitātes Mediju inovācijas un digitālās kultūras izcilības centrā. Viņa pētniecības intereses galvenokārt ir saistītas ar digitālajām platformām, zinātnes un tehnoloģiju studijām, mūsdienu mobilitātēm, ekspertīzes kultūrām un digitālo darbu. 2013.gadā Kristians ieguva doktora grādu Ulsteras Universitātē Lielbritānijā. Pirms pētnieka darba uzsākšanas Tallinas Universitātē viņš darbojās kā pēcdoktorantūras pētnieks un lektors Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Sociālās antropoloģijas nodaļā (2016-2018). Kristians ir arī strādājis kā pētnieks Kadira Hasa universitātes Stambulas studiju centrā (2014-2016).

Pasākums notiks angļu valodā.


Informāciju sagatavoja: Ieva Puzo

Please join us at 18:00 on December 7 for Christian S. Ritter's talk "The Rise and Fall of Travel Influencers: Living with Platform Metrics."

To attend the talk, please register here: https://ej.uz/nmbiAbout the talk

A plethora of pictorial and audiovisual material about tourist destinations circulates on digital platforms. Geared toward immediate monetization, the storytelling of travel influencers is deeply entangled with the numbering regimes ingrained in digital labor. Based on multi-sited fieldwork in numerous tourist destinations popular on the Internet, I assess how platform metrics transform the professional trajectories of travel influencers. Elucidating the cultural life of numbers inherent in digital platforms, this investigation advances understandings of the dynamic interplay between platform metrics and career development in the influencer industry. It furthermore brings to light how travel influencers embody a strong sense of self-evaluation while cementing their online status. The evidence from an ethnographic case study of ‘influencer events’ in Estonia suggests that platform metrics shape the career advancement of travel influencers and their sense of achievement.About the researcher

Christian S. Ritter is a lecturer and research fellow at the Centre of Excellence in Media Innovation and Digital Culture, Tallinn University. His research interests primarily include digital platforms, science and technology studies, contemporary mobilities, cultures of expertise, and digital labor. In 2013, Christian completed his PhD at Ulster University, UK. Prior to his research fellowship at Tallinn University, he acted as a postdoctoral fellow and lecturer in the department of social anthropology at the Norwegian University of Science and Technology (2016-2018). He also worked as a research fellow at the Istanbul Studies Center, Kadir Has University (2014-2016).

Event language: English

Comments


bottom of page