top of page

Diskusija par kristietību un nacionālismu mūsdienu Centrālajā un Austrumeiropā

1.decembrī plkst.18.00 notiks tiešsaistes diskusija “Kristietība un nacionālisms mūsdienu

Centrālajā un Austrumeiropā”. Sarunā piedalīsies RSU vieslektors Džuzepe Tateo

(Giuseppe Tateo), RSU docents Klāvs Sedlenieks un RSU pētniece Agita Misāne.


Pasākums notiks Zoom platformā. Lūdzam tam iepriekš reģistrēties: https://ej.uz/93g1 .


Katrs no dalībniekiem, balstoties savos pētījumos, piedāvās īsu refleksiju par pasākuma

centrālo tēmu. Agita Misāne stāstījumā “Reliģijas un nacionālismi - apmaiņa un

sacensība. Skats no Latvijas” piedāvās kompleksu skatījumu uz to, kā nacionālisma

kustības Latvijā pagātnē un mūsdienās izmantojušas un turpina izmantot reliģiskos simbolus un reliģiskās jūtas. Klāvs Sedlenieks savā refleksijā “Kristietība - etnisko piederību

noteicošais faktors Melnkalnē” iezīmēs to, kā reliģija Melnkalnē ir gan vienojošs, gan

sabiedrību šķeļošs spēks, jo tā ļauj katram – atkarībā no viņa politiskās pārliecības - justies

vairāk vai mazāk serbam. Savukārt Džuzepe Tateo savā prezentācijā “Baznīcu būve kā

nācijas celšana: jaunās katedrāles Centrālajā un Austrumeiropā” salīdzinās piecas

nesen uzceltas katedrāles - Bukarestē, Maskavā (divas), Tbilisi un Varšavā - un ieskicēs, kā

tās slavina vairākuma reliģijas identificēšanu ar valsti un nacionālo piederību. Stāstījumiem

sekos diskusija.


Par sarunas dalībniekiem:

Agita Misāne ir reliģijas studiju pētniece, kas ieguvusi doktora grādu Latvijas Universitātē un

publicējusi vairākus rakstus par reliģiju un nacionālismu Latvijas ideju vēsturē. Šobrīd RSU

īsteno projektu “Memento mori: dzīves noslēgums, nāve un iztēlotā pēcnāve mūsdienu

Latvijas iedzīvotāju dzīvespasaulē”.


Klāvs Sedlenieks ir sociālais antropologs un RSU docents. Kopš 2000.gadu sākuma veicis

pētījumus Melnkalnē un īpaši interesējas par politikas antropoloģiju un valsts izpēti. Publicējis rakstus par tādām tēmām kā korupcija, miers, dzimte un valsts.


Džuzepe Tateo ieguva doktora grādu Maksa Planka Sociālās antropoloģijas institūtā. Viņš

specializējas pareizticības antropoloģijā un ir veicis lauka pētījumus Rumānijā un Moldovā.

Šogad viņam iznākusi grāmata “Under the Sign of the Cross. The People’s Salvation

Cathedral and the Church- Building Industry in Postsocialist Romania”.


Pasākums notiks angļu valodā.

Diskusiju organizē Rīgas Stradiņa universitāte sadarbībā ar Latvijas antropologu biedrību.

Kontaktinformācija:

Ieva PuzoComentários


bottom of page