Irena Kašparová: Dzīve bez skolas: Mājmācība Čehijas un Centrāleiropas kontekstā

Otrdien, 25.februārī. plkst.18.00 notiks antropoloģes Irenas Kašparovas (Irena Kašparová) vieslekcija “Dzīve bez skolas: Mājmācība Čehijas un Centrāleiropas kontekstā” (Life without school: Homeschooling in the context of the Czech Republic and Central Europe).


Pasākums notiks Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros. To organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Universitāti.


Par stāstījumu:

“Šajā lekcijā tiks piedāvāts pārskats par mājmācību jēdzienu no vēsturiska ekskursa viduslaikos līdz atdzimšanai pēc dzelzs priekškara krišanas iepriekšējās tūkstošgades pēdējā desmitgadē. Izglītības un mācību process ir neatraujams no idejas par “izglītotu cilvēku”, kas, neapšaubāmi, mēdz būtiski atšķirties atkarībā no kultūras, ideoloģijas, konkrēta laika posma, utt., gluži kā mūsu izpratne par to, ko saprotam ar jēdzienu “bērns”. Mūsu izpratni par to, kas ir bērns, būtiski ietekmē metodes, ko mēs izraugāmies, lai izaudzinātu izglītotu cilvēku. Mājmācības pieeja met izaicinājumu universālās bērnības redzējumam, kas vienlīdz aktīvi popularizēts gan kapitālisma, gan komunisma ideoloģijas kontekstā. Tomēr pētījumu rezultāti liecina, ka šie pieņēmumi nebūt nav zuduši – tie joprojām pārņem mūsu prātus, neskatoties uz ES izglītības politikā oficiāli nostiprinātām pamatnostādnēm par atbalstu individualitātei un iekļaušanas principam. Šajā lekcijā no dažādiem skatpunktiem tiks apskatīta Eiropā dominējošā izpratne par bērnību, ka arī vilktas paralēles ar aktuālo izpratni par mājmācību jēdzienu Centrāleiropā, īpaši pievēršoties Čehijai. Lekcijā tiks apskatītas šī jēdziena nišas un nianses, vienlaikus pievēršot uzmanību bailēm, ko tas izraisa sabiedrisko un politisko debašu līmenī, uzkurinot diskusijas par kultūrā un ideoloģijā balstītas bērnu audzināšanas un izglītošanas šķietamo “dabiskumu”.”


Par pētnieci:

Irena Kašparova, PhD, ir Masarika Universitātes Brno (Čehija) Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās antropoloģijas jomas vadītāja. Viņa ir studējusi sociālo antropoloģiju un attīstību Edinburgas Universitātē, kā arī socioloģiju Masarika Universitātē Brno. Viņa ir dzīvojusi un veikusi ilgtermiņa pētījumus ar romiem Slovākijā un burgeriem (burghers) Šrilankā. Viņas pašreizējās intereses ietver bērnības antropoloģiju, izglītības antropoloģiju, kā arī sajūtu un mākslas antropoloģiju. Čehijas Republikas un Centrāleiropas kontekstā viņa ir daudz pētījusi un publicējusies par mājmācību un bērnību sociālismā. Viņai ir 4 bērni un patīk kustība, piedzīvojumi un vairāk par visu – cilvēki.


Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.On Tuesday, February 25, at 18:00 anthropologist Irena Kašparová will give a public talk titled Life without school: Homeschooling in the context of the Czech Republic and Central Europe. The event will take place in the AsiaRes Reading Room (Level M), National Library of Latvia.


About the talk:

The lecture introduces the phenomenon of homeschooling – from its brief history in the middle ages to its resuscitation after the fall of the iron curtain in the last decade of the last millennium. Education and learning are tightly connected to the idea of the “educated person”, who is a cultural, ideological and time-dependent variable, quite like our understanding of the concept of the “child”. The way we see what constitutes a child influences our selection of methods for bringing up the educated person. Homeschooling challenges the vision of universal childhood, much promoted by both capitalistic and communist ideologies. Yet, research shows how pervasive these beliefs are and how they exist in our thinking even today, despite the official promotion of individuality and inclusion in the education policies of the EU. The lecture explores dimensions of childhood in European thought and connects them to the current notion of homeschooling in Central Europe, with a focus on the Czech Republic. The lecture shows its nuances and niches, as well as fears it brings out and mirrors within the public and political debate, challenging the “natural” in any culturally and ideologically dependent notion of childhood upbringing.


About the speaker:

Irena Kašparová, PhD, is the current head of Social Anthropology at Faculty of Social Studies, Masaryk University Brno. She has studied Social Anthropology with Development at the University of Edinburgh and Sociology at Masaryk University Brno. She has lived and carried out longitudinal research among the Roma- Gypsies of Slovakia and the Burghers of Sri Lanka. Her current interest resides in the anthropology of childhood and education, as well as sensory anthropology and the anthropology of art. Within the context of the Czech Republic and Central Europe, she has conducted research and published on homeschooling and socialist childhood. She has four children and likes movement, adventure and most of all – people.


Event language: English

Admission: free

The event takes place in the “Narrating the Human” series and is co-organized by the Latvian Association of Anthropologists, the National Library of Latvia, and the University of Latvia.


Contact information:

Ieva Puzo

latvian.anthropology@gmail.com