top of page

Irena Kašparová: Dzīve bez skolas: Mājmācība Čehijas un Centrāleiropas kontekstā

Updated: Jun 18, 2021

Otrdien, 25.februārī. plkst.18.00 notiks antropoloģes Irenas Kašparovas (Irena Kašparová) vieslekcija “Dzīve bez skolas: Mājmācība Čehijas un Centrāleiropas kontekstā” (Life without school: Homeschooling in the context of the Czech Republic and Central Europe).


Pasākums notiks Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros. To organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Latvijas Universitāti.


Par stāstījumu:

“Šajā lekcijā tiks piedāvāts pārskats par mājmācību jēdzienu no vēsturiska ekskursa viduslaikos līdz atdzimšanai pēc dzelzs priekškara krišanas iepriekšējās tūkstošgades pēdējā desmitgadē. Izglītības un mācību process ir neatraujams no idejas par “izglītotu cilvēku”, kas, neapšaubāmi, mēdz būtiski atšķirties atkarībā no kultūras, ideoloģijas, konkrēta laika posma, utt., gluži kā mūsu izpratne par to, ko saprotam ar jēdzienu “bērns”. Mūsu izpratni par to, kas ir bērns, būtiski ietekmē metodes, ko mēs izraugāmies, lai izaudzinātu izglītotu cilvēku. Mājmācības pieeja met izaicinājumu universālās bērnības redzējumam, kas vienlīdz aktīvi popularizēts gan kapitālisma, gan komunisma ideoloģijas kontekstā. Tomēr pētījumu rezultāti liecina, ka šie pieņēmumi nebūt nav zuduši – tie joprojām pārņem mūsu prātus, neskatoties uz ES izglītības politikā oficiāli nostiprinātām pamatnostādnēm par atbalstu individualitātei un iekļaušanas principam. Šajā lekcijā no dažādiem skatpunktiem tiks apskatīta Eiropā dominējošā izpratne par bērnību, ka arī vilktas paralēles ar aktuālo izpratni par mājmācību jēdzienu Centrāleiropā, īpaši pievēršoties Čehijai. Lekcijā tiks apskatītas šī jēdziena nišas un nianses, vienlaikus pievēršot uzmanību bailēm, ko tas izraisa sabiedrisko un politisko debašu līmenī, uzkurinot diskusijas par kultūrā un ideoloģijā balstītas bērnu audzināšanas un izglītošanas šķietamo “dabiskumu”.”


Par pētnieci:

Irena Kašparova, PhD, ir Masarika Universitātes Brno (Čehija) Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās antropoloģijas jomas vadītāja. Viņa ir studējusi sociālo antropoloģiju un attīstību Edinburgas Universitātē, kā arī socioloģiju Masarika Universitātē Brno. Viņa ir dzīvojusi un veikusi ilgtermiņa pētījumus ar romiem Slovākijā un burgeriem (burghers) Šrilankā. Viņas pašreizējās intereses ietver bērnības antropoloģiju, izglītības antropoloģiju, kā arī sajūtu un mākslas antropoloģiju. Čehijas Republikas un Centrāleiropas kontekstā viņa ir daudz pētījusi un publicējusies par mājmācību un bērnību sociālismā. Viņai ir 4 bērni un patīk kustība, piedzīvojumi un vairāk par visu – cilvēki.


Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.Comentários


bottom of page