top of page

Marks Stenfords: Morāles sistēmas Ķīnā

2017.gada 26. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā) notiek akadēmisko lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” lekcija “Morāles kulturālā evolūcija: ķīniešu partikulārisms un kultūras epidemioloģija” (The cultural evolution of morality: Chinese particularism and the epidemiology of culture). Ar lekciju uzstājas Oksfordas Universitātes pēcdoktorantūras pētnieks Marks Stenfords (Mark Stanford).


Par lekciju

“Ķīnas sabiedrības struktūras un psiholoģijas pētījumi nu jau vairāk kā gadsimta garumā ir izgaismojuši virkni īpašību, kas vērojamas plašā laika un telpas diapazonā – tās veido savdabīgu personalizēta partikulārisma paveidu, saskaņā ar kuru morālie pienākumi sakņojas un izpaužas konkrētās starppersonu attiecībās, nevis ir balstīti universālos noteikumos. Lai gan šī struktūra nav nemainīga, tās neparastā stabilitāte prasa skaidrojumu. Savā lekcijā es izvirzīšu tēzi, ka šīs struktūras sistēmiskā daba nav nejauša un ka tās elementi ir izveidojuši pamatu pašstiprinošai dinamikai, kas pārliecinoši dominē pār citiem uzvedības modeļiem. Lauka darbs, ko veicu 2011.-2014.gadā jauno Ķīnas kooperatīvu kustības vidē, ļāva pētīt šīs sistēmas pozīciju nostiprināšanos iepretim tādām konkurējošām morālajām sistēmām kā kooperatīvisms, kā arī identificēt apstākļus, kuros vērojama šīs sistēmas vājināšanās. Plašākā kontekstā mans pētījums pievēršas kultūras evolūcijas jēdziena un, citējot Danu Sperberu, “epidemioloģiskās” kultūras izpētes metodes potenciālam.”


Par lektoru

Marks Stenfords (Mark Stanford) ir pēcdoktorantūras pētnieks kognitīvajā antropoloģijā Oksfordas Universitātē. 2017.gadā ieguvis doktora grādu sociālajā antropoloģijā Londonas Ekonomikas augstskolā. Marks ir veicis etnogrāfisko lauka darbuĶīnā, pētot pārmaiņas morālajā psiholoģijā un kolektīvās sadarbības problēmas kooperatīvos. Marka pētījumu centrā ir evolucionārās teorijas, kognitivās psiholoģijas un sociālo zinātņu satikšanās. Īpaši viņu interesē tas, kā sadarbības evolūcijas petījumi var ne tikai skaidrot kultūru variāciju, bet arī palīdzēt politikas veidotājiem risināt praktiskus jautājumus.


Pasākums notiek angļu valodā.

Ieeja bez maksas.


Akadēmisko lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.


Comments


bottom of page