top of page

Parīds Boletins: Multisugu Amazone

2017.gada 28. februārī plkst. 19.00 grāmatnīcā „Bolderāja” (Rīgā, Avotu ielā 29) notiek Latvijas Antropologu biedrības rīkota atvērtā lekcija “Daudzsugu Amazone: animisma un antropomorfisma satikšanās” (Multispecies Amazon: Encounters between animism and anthropomorphism).

Pasākums notiek angļu valodā.

Ieeja bez maksas.


Par lekciju

Antropoloģijas pētījumu spektrs arvien vairāk ietver ne tikai cilvēcisko mijiedarbību, bet arī saskarsmi starp cilvēcisko un pārējo. Amazones reģionā debates šajā jomā ir radījušas ietekmīgu teorētisko virzienu, kas piedāvā jaunu redzējumu attiecībā uz tādiem jēdzieniem kā animisms un daba. Lekcijā tiks apskatīti etnogrāfiskie piemēri no Amerikas indiāņu kopienas Mebengokré, kā arī debatēs izkristalizējušies ierosinājumi atteikties no stingras robežšķirtnes starp cilvēcisko un pārējo.

Papildinot etnogrāfiskos pētījumus ar “āpuscilvēciskiem” elementiem, tiek bagātināts Amazones mūžamežu cilšu izpētes līdzšinējais tvērums. Tāpat arī aktuālie etoloģijas pētījumi aicina pārskatīt antropomorfisma jēdzienu, piešķirot tam epistēmisku dzīvnieku skatupunkta atklāsmi, tādejādi paplašinot dabas uztveri. Lekcijā tiks apspriesti saskarsmes un pārpratumu līkloči, kas cieši saistīti ar animismā un antropomorfismā balstītu dzīvnieku pasaules uztveri, izvirzot tēzi par Amazones mūžamežu kā vienotas dzīves telpas un daudzsugu fenomena izpēti.


Par lektoru

Paride Boletins (Paride Bollettin) 2011. gadā ir ieguvis doktora grādu sociālajā antropoloģijā Sjēnas Universitātē Itālijā. Ir bijis pēcdoktorantūras pētnieks vairākās Itālijas un Brazīlijas pētniecības institūcijās. Šobrīd ir Amerikas Studiju centra (Centro Studi Americanistici) Itālijā vadītājs pētniecības jautājumos. Kopš 2005. gada pētījis Mebengokré cilti Brazīlijā. Pašreizējas pētniecības intereses saistās ar cilvēku un “ārpuscilvēku” kolektīviem, kā arī dialogu starp iedzimto grupu etnoloģiju un zinātnes antropoloģiju.

Yorumlar


bottom of page