top of page

Signe Mežinska: Aktualitātes pētniecības ētikā

Lai aktualizētu pētniecības ētikas jautājumus, esat aicināti uz sarunu ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asoc. prof. Signi Mežinsku, kura ir programmas Apvārsnis 2020 eksperte ētikas jautājumos. Viņa sniegs 40 minūšu lekciju un pēc tās būs iespēja uzdot visdažādākos jautājumus par ētiku pētījumos: ētikas komiteju, informēto piekrišanu, pētījuma dalībnieku rekrutēšanu, risku un ieguvumu izvērtēšanu, līdzdalības pētījumiem, pētījuma dalībnieku tiesībām u.c.

Kopīgi izzināsim: • zinātnisko publikāciju ētikas problēmas; • vai un ko pētījumu ētiskajos aspektos ir mainījusi Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 ((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 ) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti ? • kā rakstīt A2020 projekta ētikas sadaļu?

Kad? 7. maijā plkst. 18.00–20.00 Kur? Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā (Rīgā, Marijas ielā 13) Pasākums ir bezmaksas. Interesanti aicināti reģistrēties līdz 6. maijam plkst. 15.00 tiešsaistē: https://ej.uz/petniecibasetika20190705 Pasākuma Facebook lapa.


Nacionālais kontaktpunkts informē, ka programmas Apvārsnis 2020 jaunākās darba programmas tiks apstiprinātas jūnija beigās, tāpēc aicinām pieteikties konsultācijām, lai laicīgi gatavotos programmas Apvārsnis 2020 pēdējiem projektu konkursiem. Informācija par konkrēto jomu ekspertiem, pie kuriem varat konsultēties, atrodama šeit: http://viaa.gov.lv/lat/zinatnes_inovacijas_progr/apvarsnis_2020_red/petniec_kontaktinfo/

Ja interesē pieteikties jaunumiem A2020 sociālo un humanitāro zinātņu kontekstā, aicinām pieteikties jaunumu saņemšanai šeit: https://ej.uz/pieteiksanasApvar2020SHZ

Ja interesē uzzināt un līdzradīt kopīgo pasākumu kalendāru sociālajās un humanitārajās zinātnēs ar to var iepazīties šeit: https://ej.uz/SHZkopigaiskalendars

Pasākumu organizē VIAA Nacionālais kontaktpunkts sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu, Latvijas Sociologu asociāciju, Latvijas Antropologu biedrību.


Foto no pasākuma.

コメント


bottom of page