top of page

Tadeuss Millers: Cīņā pret Volstrītu

25.aprīlī plkst. 13.00 aicinām uz Tadeusa Millera (Thaddeus Müller) stāstījumu "Cīņā pret Volstrītu. Hipotekāro kredītsaistību nepildītāji pret negodīgām bankām" (Fighting Wall Street. Defaulting Homeowners Resisting Fraudulent Banks). Pasākums notiks SPIIKIIZI (Valdemāra iela 17A) Pelēkajā istabā.

Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Par stāstījumu

"Šajā etnogrāfiskajā pētījumā tiek apskatīti Hipotekārā taisnīguma grupas (Sarasota, Florida) dalībnieki – hipotekāro kredītu ņēmēji, kas nespēj izpildīt saistības un pretojas ieķīlātā īpašuma atsavināšanai par labu bankām vai investoriem. Daudziem no respondentiem ir izdevies vairāku gadu garumā dzīvot savā mājoklī, neveicot hipotekārā kredīta maksājumus. Pētījuma gaitā centos rast atbildes uz trim jautājumiem: 1) kādas stratēģijas nemaksātāji izmanto, lai pretotos ieķīlātā īpašuma atsavināšanai; 2) kādus resursus (finanšu, sociālos, kultūras, tiesiskos, morālos vai intelektuālos) viņi izmanto, lai pretotos bankām; 3) kā viņi kļuva par nemaksātāju pretošanās kustības dalībniekiem (biogrāfijas/process)? Kopš 2017.gada esmu devies piecos nedēļu līdz divām nedēļām ilgos etnogrāfiskās izpētes izbraucienos uz Floridu, kuru laikā esmu intervējis 32 nemaksātājus vismaz vienreiz un trešdaļu no respondentiem divas vai vairāk reizes. Tāpat esmu intervējis sešus jurisprudences speciālistus, pamatā advokātus. Esmu piedalījies vairākās Hipotekārā taisnīguma grupas sanāksmēs, kurās mājokļu īpašnieki sniedz informāciju, kā arī novērotāja statusā piedalījies vairākās tiesas sēdēs. Pēdējo pāris gadu laikā regulāri sazinos ar galvenajiem pētījuma dalībniekiem, izmantojot Skype, WhatsApp un e-pasta saraksti."

Par lektoru

Tadeuss Millers ir vecākais lektors Lankasteras Universitātes Juridiskajā fakultātē. Viņam ir maģistra grāds kultūras antropoloģijā, un viņš ir strādājis Amsterdamas Universitātē, Erasma Universitātē Roterdamā, kā arī Roterdamas Arhitektūras un urbānā dizaina akadēmijā. Tadeuss Millers ir aktīvs Simboliskās mijiedarbības pētniecības biedrības biedrs (bijušais viceprezidents). Viņš ir pētījis dažādus tematus, tai skaitā marihuānas kriminalizēšanu un regulēšanu, publisko telpu (“silto pilsētu”), huligānus Amsterdamā, “etnisko grupu” jaunatnes marginalizēšanu, publisko telpu drošības sociālo konstruēšanu, akadēmisko negodīgumu un saistības pret bankām neizpildījušo mājokļu īpašnieku “cīņu” ar Volstrītu. Šo tēmu ietvarā viņu visvairāk interesē stigmatizēšanas/ sociālās “marķēšanas” sekas, kā arī pretošanās stigmatizēšanai ar spēcīgu (atbildes) vēstījumu palīdzību. Publicējies dažādos Nīderlandes un starptautisko žurnālos, piemēram, Symbolic Interaction, Critical Criminology un The British Journal of Criminology. Publicējis rakstus arī par etnogrāfisko pētījumu veikšanu un pasniedz kvalitatīvās metodes jau vairāk kā 25 gadus.


The Latvian Association of Anthropologists cordially invites you to the upcoming public talk.

Date: Thursday, 25 April 2019 Time: 13:00 Location: SPIIKIIZI (Valdemāra iela 17A), Grey Room Speaker: Thaddeus Müller, Lancaster University Law School Title: Fighting Wall Street. Defaulting Homeowners Resisting Fraudulent Banks

Event language: English Admission: free

About the talk: "This explorative ethnographic study focuses on participants in the Mortgage Justice Group (Sarasota, Florida), which consists of defaulters who resist the foreclosure of their property by the bank or investors. Many of my respondents have been able to keep living in their houses for many years without paying their mortgage. My main interest is threefold: 1) how are the defaulters in my study resisting foreclosure (strategies), 2) what kind of resources (financial, social, cultural, legal, moral and intellectual) do they use to empower themselves opposing the banks and 3) how did they become a resisting defaulter (biography/process)? Since 2017 I have had five ethnographic sojourns, between a week and two weeks, to Florida during which I have interviewed 32 defaulters at least once and a third of them two or more times. I have also interviewed six legal professionals, mostly attorneys. I have participated in several meetings of the Mortgage Justice Group in which homeowners share information, observed a dozen courtcases and I have been able to communicate with several key-informants via Skype, WhatsApp and email over the past two years on a regular basis."

About the speaker: Thaddeus Müller is a senior lecturer at the Law School of Lancaster University (criminology). His master’s is in Cultural Anthropology and he has had positions at the University of Amsterdam, the Erasmus University Rotterdam and the Rotterdam Academy of Architecture and Urban Design. Thaddeus Müller is an active member of the Society for the Study of Symbolic Interaction (past vice-president) and its European counterpart. He has researched a range of topics, such as, the criminalisation and regulation of cannabis, the public realm (the warm city), the Ajax Amsterdam-hooligans, the marginalization of ‘ethnic’ youth, the social construction of safety in public spaces, transgression in the rock/pop-world, academic fraud and defaulting homeowners ‘fighting Wall Street’. Within these themes, he is especially interested in the effects of stigma/labelling, and resisting stigma/labelling (and its effects) through the construction of empowering (counter-)narratives. He has published in a wide range of Dutch and international journals, such as Symbolic Interaction, Critical Criminology and The British Journal of Criminology. He has also published articles on ethnographic research and has been teaching qualitative methods for over 25 years.

Comments


bottom of page