top of page

Tobiass Ķelners: Pareizticības un politikas saspēle mūsdienu Krievijā

2019. gada 26.februārī plkst.18.00 notiek sociālantropologa Tobiasa Ķelnera (Tobias Köllner) vieslekcija “Par ‘varas pinumiem’: pareizticības un politikas saspēle mūsdienu Krievijā” (On “Entangled Authorities”: The Interplay between Orthodox Religion and Politics in Contemporary Russia).

Pasākums notiek Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros. To organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un Rīgas Stradiņa universitāti.


Par lekciju

“Balstoties etnogrāfiskā lauka darbā Krievijas Federācijā, esmu izstrādājis jēdzienu ‘varas pinumi’. Šis jēdziens atklāj divus trūkumus pēdējā laika pētījumos par politiku un pareizticību Krievijā. Pirmkārt, daļa pētījumu koncentrējas uz sadarbību un savstarpējīgumu, ignorējot neparedzētas sekas un konfliktus. Savukārt cits pētījumu kopums analizē šīs sadarbības limitus, parādot to kā nebūt ne harmonisku. Tādējādi derīgāk ir aprakstīt politikas un Krievijas pareizticības miejiedarbību kā sacensību par ierobežotiem resursiem un autoritāti strauji mainīgā sabiedrībā. Šī sacensība dažkārt pieļauj ciešu sadarbību, taču neizslēdz arī konfliktus un konkurenci. Turklāt atsevišķi jānorāda un jāanalizē trīs dažādas mijiedarbības: personiskie, ideoloģikie un institucionālie pinumi. Tikai tā mēs varēsim pilnīgi un precīzi aprakstīt, analizēt un izprast Krievijas pareizticības un politikas miejiedarbību.”


Par pētnieku

Tobiass Ķelners ir ieguvis doktora grādu antropoloģijā 2011.gadā Leipcigas Universitātē, balstoties pētījumā par Krievijas uzņēmējiem un viņu saiknēm ar Krievijas pareizticību. 2013.gadā viņš ieguva Vācijas Pētniecības fonda grantu pētījumam par saiknēm starp politiku un reliģiju mūsdienu Krievijā un darbojas šajā projektā joprojām. Tobiass Ķelners šobrīd strādā Vitenes-Herdekes Universitātē Vācijā. Viņš ir autors divām grāmatām: "Orthodox Religion and Politics in Contemporary Eastern Europe: On Multiple Secularisms and Entanglements" (Routledge, 2019) un "Practising Without Belonging? Entrepreneurship, Morality, and Religion in Contemporary Russia" (Lit and Transaction Publishers, 2012).


Pasākums notiek angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Akadēmisko lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.Comments


bottom of page