top of page

BUJ PAR ANTROPOLOĢIJU

KAS IR ANTROPOLOĢIJA?

Antropoloģija ir akadēmiskā disciplīna, kurā iesaistītie pētnieki nodarbojas ar cilvēku izpēti tās plašākajā izpratnē. Latvijas antropologu biedrība galvenokārt apvieno kultūras un sociālos antropologus, kuri pievēršas cilvēku socio-kulturālajai dzīvei, veidojot attiecības un ilgstoši pavadot laiku ar pētījuma dalībniekiem un partneriem viņiem aktuālajos kontekstos un veicot kvalitatīvo analīzi par to, kā mēs dzīvojam un domājam par dažādiem dzīves aspektiem.

KO DARA ANTROPOLOGI LATVIJĀ?

Latvijā antropoloģijas akadēmiskās studiju iespējas piedāvā Latvijas Universitāte un Rīgas Stradiņa Universitāte. Visplašākā pētniecība Latvijā, līdzīgi kā citur pasaulē, notiek medicīnas antropoloģijā, kurai biedrībā ir arī sava apakšsekcija. Medicīnas antropoloģija apvieno antropoloģisko zināšanu praktisko pielietošanu ar analīzi par to, kā medikalizācija veido mūsu izpratni par ķermeni, rūpēm, veselību, attiecībām, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Aktīva pētniecība notiek arī publiskās, dzimtes, ekonomikas un pilsētas antropoloģijā, kamēr studenti arvien vairāk pievēršas digitālajam un tehnoloģiju lietošanai.

Latvijā ir vairāki aktīvi pētniecības uzņēmumi, kuru komandās darbojas antropologi, veicot izpēti publiskajam sektoram, starptautiskajās programmās, mārketingā un lietotāja pieredzes dizainā. Citi ar antropoloģijas izglītību darbojas valsts pārvaldē, biznesā un nevalstiskajās organizācijās, atklājot plašu spektru ar darba iespējām pēc programmu absolvēšanas.

KĀDS NO ANTROPOLOĢIJAS IR LABUMS?

Cilvēki ar antropoloģijas izglītību pasaulē ir pieprasīti publiskajā pārvaldē, plānošanā, attīstības projektos, medicīnas iestādēs, komunikācijā, mārketingā, kā arī inovācijās, jo cilvēku prakšu padziļināta izpēte un analīze, esot uz vietas un iekļaujot citkārt ne vienmēr uzklausītu personu balsis, ļauj labāk izprast, kā mēs organizējam savu ikdienu, un līdz ar to dizainēt cilvēku vajadzībām atbilstošākus produktus un publiskos pakalpojumus. Akadēmiskajā vidē daudzi antropologi ir politiski aktīvi arī kā dominējošo sociālo un politisko procesu kritiķi, piedāvājot līdzekļus, caur kuriem paskatīties no malas uz mūsu redzējumu par savu un citu dzīvi, kā arī alternatīvus redzējumus noteiktu problēmu risināšanai.

bottom of page