top of page

Antropologu ētikas vadlīnijas

Antropologi Latvijā lielākoties vadās pēc Amerikas Antropologu asociācijas (AAA), Lielbritānijas un Nāciju Sadraudzības sociālantropologu asociācijas (ASA) un Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) ētikas vadlīnijām. Papildus katrā universitātē, pētniecības institūtā un uzņēmumā ir sava pētījuma ētikas izvērtēšanas procedūra. Ņemot vērā etnogrāfiskā lauka darba specifiku, antropoloģijas studenti tiek sagatavoti kompleksu ētikas problēmu risināšanai, kas skar jautājumus par pētnieka pienākumiem, veidojot attiecības ar pētījuma dalībniekiem, finansētājiem, kolēģiem un citām ieinteresētajām pusēm, informētu piekrišanu, cieņpilnu profesionālo attieksmi, taisnīgu dalībnieku reprezentāciju, dalībnieku konfidencialitāti un datu drošību. Kā Pasaules antropoloģijas asociāciju padomes biedre, LAB seko līdzi tās ētikas darba grupas (WCAA Ethics Task Force) rekomendācijām.

bottom of page