top of page

Priecāsimies saņemt no Tevis ziņu

Raksti uz latvian.anthropology [at] gmail.com

Anna Elizabete Griķe

Valdes priekšsēdētāja

anna_elizabete.grike@lu.lv

Agita Lūse

Valdes locekle

agita.luse@rsu.lv

Mārtiņš Daugulis

Valdes loceklis

martins.daugulis@rsu.lv

Elīna Ozoliņa

Lietišķās antropoloģijas grupa

ozolina.elina@gmail.com

Karīna Vasiļevska-Das

Medicīnas antropoloģijas grupa

Rekvizīti

Latvijas Antropologu Biedrība S/O
Reģistrācijas Nr. 40008048310
Banka: Swedbank
IBAN konta numurs: LV36HABA0551000845015

Mūsu logotips

Biedru kontakti un pētniecības virzieni

Baiba Bela
baiba.bela@lu.lv
Mutvārdu vēsture, migrācija, ilgtspējīga attīstība


Daina Bērziņa
daina.berzina@gmail.com
Baltijas Antropoloģijas Vasaras skola, reliģijas antropoloģija, ekonomika

Agnese Bankovska

agnese.bankovska@gmail.com

Daudzsugu attiecības, rūpju ētika, maza mēroga pārtikas prakses

Agnese Cimdiņa

cimdina.me@gmail.com

Organizāciju un dažādības vadība, sociālā ilgtspēja un vide, tirgus un starptautiskā biznesa antropoloģija, Ziemeļvalstis

 

Mārtiņš Daugulis

daugulismartins@gmail.com

Pacientu pieredzes, dizaina domāšana, medicīnas antropoloģija


Anna Elizabete Griķe
annagrike88@gmail.com
Radniecība, folklora, onomastika


Daina Jurika-Owen
dainaij@hotmail.com
Folkloristika, bēgļu jautājumi, sakāmvārdi

 

Diāna Kiščenko
diana_dubrovska@yahoo.com
Dzimtes un dzimuma studijas, radniecība, Melnkalne, Latīņamerikas studijas

 

Līva Krieķe
liva.krieke@gmail.com
Medicīnas antropoloģija, sociālā iekļaušana, kvalitatīvo pētījumu metodoloģija


Māra Laizāne
mara.laizane@gmail.com
Organizācijas, nacionālisms, rīcībpolitika

Kārlis Lakševics

karlis.laksevics@lu.lv

Klimata pārmaiņas, mājoklis un infrastruktūra, digitālā un datu ekonomika

Agita Lūse
Agita.Luse@rsu.lv
Psihosociālās veselības problēmas, dzimumsociālās attiecības, piespiedu migrācija un patvēruma politikas

 

Ilze Mileiko

ilze.mileiko@gmail.com

Medicīnas antropoloģija, pacientu pieredze, slimības un veselības nozīmes

Liene Millere
ms.liene.millere@gmail.com
Publiskā/privātā telpa, mobilitāte, infrastruktūras antropoloģija, sabiedriskais transports (dzelzceļš)


Elīna Ozoliņa
ozolina.elina@gmail.com
Biznesa antropoloģija, klientu pieredze (CX, UX), inovācijas, nodarbinātība


Ieva Puzo
ieva.puzo@rsu.lv
Mobilitāte, darbs, zinātnes un tehnoloģiju studijas, Japāna​

Kristīne Rolle
kristine.rolle@gmail.com
Lauku mājsaimniecību ekonomika, ģimenes politika

 

Līga Rudzīte
liga.rudzite@taltech.ee
Attīstības sadarbība, morālā ekonomika, Centrālā Āzija

 

Vineta Savicka

savicka.vineta@gmail.com

Biznesa un organizāciju antropoloģija, starpkultūru komunikācija

Klāvs Sedlenieks
klavs.sedlenieks@rsu.lv
Ekonomika, politika, valsts, dāvanu apmaiņa, Balkāni

Matīss Šteinerts
matiss.steinerts@gmail.com
Telpas antropoloģija, urbānā antropoloģija, antropoloģija arhitektiem

Andris Šuvajevs
andris.suvajevs@gmail.com
Ekonomika, finanses, politikas antropoloģija

 

Aliki Alise Švandere

alise.svandere@gmail.com

Deja, ķermenis, dzimte

Andris Tertats
tertats@inbox.lv
Romi pasaulē un Latvijā, sociālā aprūpe, psiholoģiskā antropoloģija

Lelde Vaivode

vaivode.lv@gmail.com

Dzimte, sociālais taisnīgums, vides un cilvēku attiecības

Ieva Vīvere

ieva.vivere@gmail.com

Etnomuzikoloģija, romi

Kristians Zalāns

kristians.zalans@gmail.com

Varas attiecības pilsētā, pakalpojumu dizains, afekta teorija


Anna Žabicka
anna_zabicka@outlook.com
Novecošanās, sociālā un veselības aprūpe, radniecība

bottom of page