top of page

Iesaisties mūsu darba grupās

Lietišķās antropoloģijas grupa

Lietišķā antropoloģija ir praktiski izmantojami antropoloģijas pētījumi, ar kuru palīdzību var risināt  sabiedrībā un biznesā aktuālas problēmas, kā arī izglītot cilvēkus par dažādajām norisēm sabiedrībā. Pasaulē lietišķās antropoloģijas pētījumus izmanto tādās jomās kā uzņēmējdarbība, izglītība, veselība, vides jautājumi un cilvēktiesības. Savas holistiskās pieejas dēļ antropoloģija ļauj ne tikai vispusīgi un dziļi izpētīt konkrēto jautājumu, bet arī saskatīt nepieciešamās izmaiņas un potenciālos problēmu risinājumus.

Antropologi ir trenēti lūkoties uz sabiedrības norisēm ar dziļu izpratni un cieņu pret atšķirībām un dažādību. Nozares pamatmetode – līdzdalīgais novērojums – ietver plašu spektru ar kvalitatīvajiem pētniecības instrumentiem, kas to ļauj izdarīt, kā piemēram, novērošana un piedalīšanās notikumos, pētījuma dalībnieku iesaiste pētījumā, kvalitatīvās individuālās un grupu intervijas, dienasgrāmatas rakstīšana, notikumu fiksēšana audio, video un piezīmēs, kā arī visu šo datu rūpīga analīze un interpretācija.

LAB Lietišķās antropoloģijas sekcijas mērķis ir

  • sekmēt sociālās un kultūras antropoloģijas jomā strādājošo pētnieku sadarbības tīklu veidošanu un pieredzes apmaiņu par lietišķo pētījumu metodiskajiem un lauka darba īstenošanas praktiskajiem jautājumiem gan Latvijā, gan Baltijas valstīs;  

  • radīt sadarbības platformu, kuras ietvaros iepazīstam viens otra pētniecisko darbību un kopīgi pilnveidojam lietišķo pētījumu kvalitāti Latvijā.

 

LAB Lietišķās antropoloģijas sekcijas biedri un interesenti tiekas reizi mēnesī, lai neformālā gaisotnē uzklausītu kolēģu stāstījumu un diskutētu par dzirdēto.

 

Ja vēlies pievienoties Lietišķās antropoloģijas sekcijai:

Turpmāk saņemsi informāciju par plānotajiem pasākumiem un varēsi aktīvi iesaistīties Lietišķās antropoloģijas sekcijas darbā.

Medicīnas antropoloģijas grupa

LAB Medicīnas antropoloģijas sekcija apvieno visus, kurus interesē sociālo zinātņu iedvesmots skats uz veselību, medicīnu un ķermeni.

 

Sekcijas mērķi:

  • sekmēt pētniecību par jautājumiem, kādi tikuši izvirzīti medicīnas antropoloģijā, piemēram, par dažādu medicīnisko diagnožu kultūrvēsturiskajiem aspektiem, par veselības aprūpes sistēmas īpatnībām Latvijā, par veselības praksēm dažādos mūža posmos, sākot ar reproduktīvo veselību un bērnību un beidzot ar dzīves noslēgumu, un to, kā šīs prakses ietekmē ķermeni, emocijas un psihi.

  • aktualizēt šos un citus jautājumus, rīkojot par tiem regulāras akadēmiskas diskusijas, kā arī veicināt sadarbību starp Baltijas valstu sociālajiem zinātniekiem, kuriem interesē to izpēte.

 

Sekcija parasti rīko akadēmisku priekšlasījumu katru mēnesi akadēmiskā gada laikā, kā arī neformālu apspriedi pirms akadēmiskā gada sākuma. Sekcijas darbs notiek divās valodās - latviešu un angļu, tādēļ aicināti pieteikties arī latviski nerunājošie.

 

Ja vēlies pievienoties Medicīnas antropoloģijas sekcijai:

Turpmāk saņemsi informāciju par plānotajiem pasākumiem un varēsi aktīvi iesaistīties Medicīnas antropoloģijas sekcijas darbā.

Terminoloģijas tulkošanas grupa

LAB Terminoloģijas tulkošanas grupa izveidota, lai sekmētu sociālās un kultūras antropoloģijas citvalodu terminu jēgpilnu atveidi latviešu valodā. Grupa darbojas kā platforma fokusētām diskusijām, iesaistot gk. kolēģus, kuri ar terminoloģiskām problēmām saskaras savā profesionālajā darbībā – docējot antropoloģijas studiju priekšmetus augstskolās, tulkojot atbilstīgo zinātnisko vai populāro literatūru, gatavojot savas publikācijas, organizējot konferences u.tml. Grupa ir atvērta arī studentiem noslēguma darbu un studiju projektu terminoloģijas precizēšanai.

Grupas mērķis:

  • izkopt antropoloģijas profesionālo valodu tā, lai latviskojumi atbilstu latviešu valodas normām un reizē atspoguļotu nozīmes, kādas konkrētiem terminiem ir iesakņojušās starptautiski atpazīstamos sociālo un kultūras antropologu tekstos.

  • Tā kā antropoloģijā iegājušos terminus lieto radniecīgās nozarēs, kā filozofija, gan socioloģija, ģeogrāfija u.c., šī grupa ir atvērta arī to pārstāvjiem. Uz LAB Terminoloģijas tulkošanas grupas pamata patlaban tiek veidota LZA Terminoloģijas komisijas Sociālās un kultūras antropoloģijas apakškomisija.

 

 

Ja vēlies pievienoties Terminoloģijas tulkošanas grupai:

Turpmāk saņemsi informāciju par plānotajiem pasākumiem un varēsi aktīvi iesaistīties Tulkošanas grupas darbā.

bottom of page