top of page

Mācību materiāli

Iespaidu raksts

Iespaidu raksts ir studenta pārdomas par izlasīto literatūru. Iespaidu rakstā nav jāatstāsta izlasīto rakstu vai grāmatu saturs – to pasniedzējs jau zina.  

 

Iespaidu rakstā jāspēj demonstrēt, ka esat sapratuši izlasīto un spējat, balstoties uz to, veidot savu viedokli par autoru domām, kā arī attīstīt jaunas idejas. Iespaidu raksts līdzinās recenzijai par izlasīto, bet reizē tas prasa arī autora paša ideju ieguldījumu. 

 

Viens no iespaidu raksta uzdevumiem ir likt studentiem nopietni studēt uzdoto literatūru. Tāpēc iespaidu rakstā ir jāspēj parādīt, ka esat lasījuši un sapratuši izlasīto. 

 

Daži nozīmīgi punkti, kas jāpatur prātā, rakstot iespaidu rakstu: 

 

  • Jācenšas izteikties pēc iespējas pilnīgāk. Ir jāspēj parādīt, ka esat labi izpratuši izlasīto literatūru. Virspusība, vispārīgi apgalvojumi, nepamatoti spriedumi samazinās vērtējumu. 

  • Nepārstāstiet izlasīto rakstu/ grāmatu saturu, nerakstiet kopsavilkumus. Iespaidu rakstā centieties aprakstīt savas domas un idejas, kas radušās izlasītā sakarā – vai piekrītat/ nepiekrītat rakstītajam, kāpēc? Vai izlasītais stimulēja domāt par kaut ko, par ko iepriekš nebijāt domājuši? Vai ir palikuši neatbildēti jautājumi? Vai izlasītais saistās ar jūsu dzīves pieredzi vai aktuāliem notikumiem? Vai veids, kā autors attīsta savu argumentu, ir loģisks un labi sakārtots? Vai pētījums, uz kura pamata tapis raksts vai grāmata, ir ticis veikts korekti, vai gluži pretēji – ir pamats apšaubīt izmantotās metodes, kāpēc? 

 

Iespaidu raksts parasti ir salīdzinoši īss – apmēram pusotra līdz divas lapaspuses. Atsevišķos gadījumos studentiem izdodas būt ļoti kodolīgiem un pietiek ar vienu lapu, bet vairumā gadījumu ar to nav gana

bottom of page