top of page

Baltijas Antropoloģijas vasaras skola

Neformālā izglītība

Baltijas Antropoloģijas vasaras skolas (BAVS) (Baltic Summer School of Anthropology (BSSA)) tradīcija aizsākās 2013.gadā, un tās organizētāji ir Rīgas Stradiņa universitātes absolventi un Latvijas Antropologu biedrības pārstāvji. BAVS mērķis ir radīt atvērtu vidi zināšanu un pieredzes apmaiņai par antropoloģiskiem apsvērumiem dažādu problēmjautājumu risināšanā un veicināt starpnozaru diskusijas par antropoloģisko teoriju un metožu pielietošanu akadēmiskajos un lietišķajos pētījumos un praksē.

 

BAVS ir starptautisks pasākums reizi divos gados, kas augusta beigās Latvijā pulcē ap 40 līdz 70 dalībnieku un augsti kvalificētus lektorus no Baltijas un citām pasaules valstīm. BAVS katru reizi tiek veltīta citai antropoloģijas apakšnozarei vai sabiedrībā aktuālai tēmai, to apskatot no antropoloģiskas perspektīvas, vienlaikus cenšoties izvērst starpdisciplināru diskusiju.

Kur studēt antropoloģiju?

Latvijas Universitāte

Bakalaura un maģistra programmas

LU.png

Antropoloģijas programma Latvijas Universitātē darbojas kopš 2009. gada, bet kopš 2014. gada studijas pamatā notiek angļu valodā. Studijas raksturo semināru vide un apgrieztās mācību metodes, studentu darbībai e-studijās veidojot kodolu aktīvai un iekļaujošai līdzdalībai klātienē. Nodaļas personālu sastāda Lielbritānijā, Dānijā, Nīderlandē, Norvēģijā un Igaunijā izglītojušies pētnieki, kā arī programmas absolventi.

Bakalaura programmā tiek piedāvāti kursi klasiskajās un mūsdienu teorijās, politikas, ekonomikas un attīstības antropoloģijā, maņu, ķermeņa un medicīnas, radniecības, dzimtes un seksualitātes, kā arī mākslas, reliģijas, lietu, pilsētas, vides un zooantropoloģijas studijās. Tematiskos kursus papildina kvalitatīvo un kvantitatīvo metožu, pētījuma ētikas un individuālās un lietišķās pētniecības kursi.

 

Maģistra programma piedāvā kultūras un sociāli-materiālos procesus aplūkot padziļinātāk. Studentu teorētiskās zināšanas papildina postmodernisma, pieredzes, patības un rīcībspējas, kā arī Burdjē teorijas perspektīvas. Atsevišķos kursos tiek analizēts post-sociālisms, transnacionālisms, dzimte, biotehnoloģijas, zinātnes, starptautiskā biznesa un patēriņa prakses.

 

Pētniecība notiek gan studentiem izvēloties, viņuprāt, aktuālos tematus, gan sadarbojoties ar dažādām organizācijām (piemēram, Latvijas Komercbanku Asociāciju, Rīgas domi, Free Riga, Papardes ziedu). Nodaļas vietējie un starptautiskie projekti aptver vardarbības prevenci pret sievietēm un bērniem, bēgļu mājokļu-integrācijas mijatkarības un senioru digitālās nevienlīdzības.

Rīgas Stradiņa universitāte

Maģistra programma

RSU 2.png

RSU maģistra studiju programma “Sociālā antropoloģija” kā pirmā antropoloģijas programma Latvijā jau desmit gadus sniedz iespēju apgūt padziļinātas zināšanas un prasmes sociālajā antropoloģijā. Programmas mācībspēku kodolu veido pasniedzēji, kas izglītojušies Lielbritānijā, ASV, Nīderlandē, kā arī veikuši pētījumus gan Latvijā, gan ārpus tās.

 

Programma pulcē aktīvus, zinātkārus un mērķtiecīgus studentus ar visdažādāko izglītību un profesionālo pieredzi - sākot ar arhitektiem, juristiem, ekonomistiem, dizaineriem, un beidzot ar sociologiem, mārketinga un reklāmas speciālistiem. Mācību laikā studentu esošās zināšanas tiek izaicinātas ar informāciju par cilvēku dzīves aspektiem dažādās pasaules kultūrās, vienlaikus nostiprinot gan kritisko domāšanu, gan izpratni par cilvēku rīcības sociālajiem pamatiem.

 

Programmas ietvaros notiek aktīva sadarbība ar citām augstskolām, un katru semestri tiek piesaistīts vismaz viens ārvalstu viespasniedzējs dažādu kursu pasniegšanai. Tādējādi studenti nonāk saskarsmē ar daudzpusīgu intelektuālo un pedagoģisko pieeju, ko tiek aicināti izmantot arī savu maģistra darba pētījumu veikšanā. RSU programmu raksturo arī neformālā attieksme starp studentiem un pasniedzējiem, apzinoties, ka vislabākā domu apmaiņa rodas draudzīgā un savstarpēji cieņpilnā gaisotnē. Mācību vide tiek veidota, maksimāli veicinot studentu sadarbību un kopības sajūtu.

 

Programmas mācībspēki un studenti aktīvi darbojas arī dažādos plaša mēroga pētniecības projektos, tai skaitā Apvārsnis 2020 projektā INFORM, kā arī vairāku gadu ekspedīcijā Latvijas reģionos.

bottom of page