top of page

Par biedrību

Latvijas antropologu biedrība (LAB) ir izveidota, lai apvienotu Latvijas antropologus un radītu intelektuāli stimulējošu vidi, kurā attīstīties šai zinātnes nozarei. Biedrībā ir apvienojušies ne tikai tie, kuri ir apguvuši antropoloģiju kā specialitāti augstskolā, bet arī tie, kuri savā pētniecībā saskaras ar antropoloģijas teorijām, tēmām un datiem.

Latvijas antropologu biedrības galvenais uzdevums ir popularizēt un stiprināt antropoloģijas nozari Latvijā. Lai to panāktu, LAB:

 • regulāri organizē informatīvas sanāksmes, kurās LAB biedri vai īpaši pieaicināti lektori stāsta par jaunākajiem pētījumiem, kas attiecas uz vai var interesēt Latvijas antropologus;

 • nodarbojas ar antropoloģijas kā akadēmiskas disciplīnas nostiprināšanu Latvijā;

 • koordinē un izplata informāciju par iespējām sadarboties gan ar antropologiem Latvijā, gan ārzemēs;

 • koordinē un izplata informāciju par iespējām mācīties antropoloģiju;

 • nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu valsts un pašvaldību iestādēm, sniedzot antropoloģisku ekspertīzi Latvijas sabiedrībai būtiskos jautājumos.

LAB ir Pasaules antropoloģijas biedrību padomes locekle.

Kāpēc kļūt par biedru?

 • Piederi vienīgajai profesionālajai antropologu asociācijai Latvijā.

 • Visātrāk piekļūsti ar antropoloģiju un antropologiem saistītai informācijai un aktualitātēm nozarē.

 • Piedalies un saņem atbalstu sevis interesējošu pasākumu organizēšanā un projektu pieteikšanā.

 • Atbalsti antropoloģijas attīstību Latvijā un piedalies antropoloģijas terminoloģijas latviskošanā.

 • Popularizē savas ekspertīzes jomas aktuālos jautājumus, problemātiku un pētnieciskos secinājumus.

 • Izmanto biedrības resursus saziņai ar plašsaziņas līdzekļiem vai atbalstam rakstu publicēšanā.

 • Saņem atbalstu profesionālo mērķu sasniegšanā (piemēram, ar LAB atbalsta vēstuļu vai institucionālā rāmja palīdzību).

 • Apmeklē tikai biedru starpā organizētos pasākumus.

Kāds ir biedra ieguldījums?

Ikgadējās biedru naudas apmērs - 15 eiro.

Studentiem - 5 eiro.

LAB konts:

Latvijas Antropologu Biedrība S/O

Reģistrācijas Nr. 40008048310

Banka: Swedbank

IBAN konta numurs: LV36HABA0551000845015

Maksājuma uzdevumā norādi "Biedra nauda un attiecīgais gads", piemēram, "Biedra nauda 2020".

Pievienojies un līdzveido mūsu aktivitātes

Don K
Patrick
Grāds antropoloģijā diskusija
Don
Kristians
Don 2
Miera_brančs
Greg talk 04
66091228_2470220836370439_32428036024434
Liene & Elīna
Guntra
44713592_2074166149309245_22083655739249
Susanne Fehlings
SF_06
KB_05
Parride
bottom of page