top of page

Agnese Cimdiņa: Viedā enerģētika starpkultūru kontekstā

2019.gada 10.janvārī plkst.18.00 notiek sociālantropoloģes Agneses Cimdiņas stāstījums par 2018. gadā uzsākto pētījumu “Viedā enerģētika starpkultūru kontekstā: Ziemeļvalstu un Tuvo Austrumu biznesa sadarbība ilgtspējas vārdā”. Stāstījumā tiek akcentēta pētnieces pieredze biznesa, tehnoloģiju un kultūru saskarsmes izpētē.

Pasākums notiek Latvijas Nacionālās Bibliotēkas AsiaRes lasītavā (M stāvā) lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” ietvaros.


Par stāstījumu

Pētījums tiek veikts sadarbībā ar Bergenas Universitāti un Ziemeļvalstu Inovāciju inkubatoru Abu Dabī. Pētījuma mērķis ir izprast, kā globālais uzstādījums samazināt atkarību no fosilajiem energoresursiem izpaužas Ziemeļvalstu un Līča valstu uzņēmumu sadarbībā, tādejādi padziļinot zināšanas viedās enerģētikas jomā un attīstot sociālantropoloģisko pieeju tehnoloģiju un biznesa izpētē.


Par pētnieci

Agnese Cimdiņa maģistra un doktora grādu sociālantropoloģijā ieguvusi Bergenas Universitātē Norvēģijā, specializējusies biznesa antropoloģijā. Padziļināti pētījusi reģionālo attīstību, lauku saimniecības un inovācijas, ziemeļvalstu uzņēmumus un organizācijas, uzņēmējdarbību starpkultūru un ilgtspējas kontekstos, starpkultūru komunikāciju. Ilgus gadus bijusi pasniedzēja Norvēģijas un Latvijas augstskolās un padomniece Norvēģijas Karalistes vēstniecībā Rīgā. Patlaban Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes paspārnē strādā pie pēcdoktorantūras pētījuma par ziemeļvalstu uzņēmējdarbību Arābu Līča valstīs un ir valdes locekle Norvēģijas Tirdzniecības kamerā Latvijā.


Pasākums notiek latviešu valodā. Ieeja bez maksas.

Akadēmisko lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū.

Pasākumu organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centru.Comments


bottom of page