top of page

Dace Dzenovska: Eiropeiskuma skola

2018.gada 10.aprīlī plkst. 18.00 notiek Oksfordas Universitātes asociētās profesores Daces Dzenovskas vieslekcija "Eiropeiskuma skola: Tolerance un citas politiskā liberālisma mācībstundas Latvijā".


Pasākuma laikā tiek prezentēta arī lektores jauniznākusī grāmata "School of Europeanness: Tolerance and Other Lessons in Political Liberalism in Latvia" (Cornell 2018).

Lekcija notiek Latvijas Nacionālās bibliotēkas Baltijas Austrumāzijas pētniecības centra (AsiaRes) lasītavā (M stāvā) akadēmisko lasījumu cikla "Stāsti par cilvēku" ietvaros.


Par lekciju

Balstoties uz etnogrāfisku pētījumu par tolerances politikas ieviešanu Latvijā 2000. gadu vidū, šajā lekcijā Dace Dzenovska ieskicē “faktiski eksistējošā” politiskā liberālisma kontūras pēc sociālisma sabrukuma. Dace Dzenovska argumentē, ka etnogrāfiska pieeja liberalizācijas un Eiropeizācijas procesiem Latvijā ļauj saskatīt mūsdienu liberālās Eiropas pamatus veidojošo paradoksu: nepieciešamību pēc politisko kopienu un valstu robežu stiprināšanas un vienlaikus pastāvošo tiekšanos uz atvērtības un iekļaušanas vērtību institucionalizēšanu. Lekcija arī paver ieskatu pašreizējās liberālās demokrātijas krīzes veidošanās apstākļos.


Par lektori

Dace Dzenovska (PhD sociālajā un kultūras antropoloģijā, Kalifornijas universitāte Berklijā) ir Oksfordas Universitātes asociētā profesore migrācijas antropoloģijā. Viņa specializējas politiskajā antropoloģijā, un viņas pētnieciskās intereses saistītas ar mobilitāti un migrāciju, valstiskuma un suverenitātes izpausmēm, kā arī liberalizācijas procesiem Latvijā.


Pasākums notiek angļu valodā.

Ieeja bez maksas.


Akadēmisko lasījumu cikla “Stāsti par cilvēku” mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar Latvijā un ārzemēs veiktajiem antropoloģiskajiem pētījumiem un veicināt starpdisciplināru sadarbību dažādu nozaru pārstāvju vidū. Pasākumu organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nozaru literatūras centru.Comments


bottom of page