top of page

Parīds Boletins: Par daudzsugu kolektīviem un dabas aizsardzību mitrājos

16.aprīlī plkst.18.30 aicinām uz Parīda Boletina (Paride Bolettin) stāstījumu "Kas dzīvo mitrājos? Daudzsugu kolektīvi un strīdi par dabas aizsardzību" (Who Lives in the Wetlands? Multispecies Collectives and Controversies on Conservation). Pasākums notiks grāmatnīcā-bārā "Bolderāja" (Avotu iela 29).

Pasākums notiks angļu valodā. Ieeja bez maksas.

Par stāstījumu: "Stāstījumu sākšu ar divu etnogrāfisko piemēru izklāstu, aprakstot, kā daudzsugu kolektīvi ietekmējuši dabas aizsardzības politiku Itālijā un Brazīlijā. Īpaši pievērsīšos diviem centrāliem tematiem: strīdiem par vides aizsardzību un jautājumam par to, kā dabas aizsardzības politika maina gan cilvēku, gan ārpus-cilvēku aktoru ikdienas dzīvi. Stāstījuma noslēgumā labprāt uzklausīšu apmeklētāju viedokļus par dabas aizsardzības jautājumiem Latvijā, piemēram, Papes ezera gadījumā."

Par lektoru: Parīds Boletins ieguvis doktora grādu antropoloģijā Sjēnas Universitātē Itālijā. Strādājis dažādās institūcijās Italijā, Brazīlijā un Lielbritānijā. Šobrīd viesprofesors Baijas Federālajā universitātē Brazīlijā un pētnieks Daremas Universitāte Lielbritānijā. Veicis pētījumus par dažādām tēmām un šobrīd uzsācis jaunu pētniecības projektu par neskarto dabu, dabas aizsardzību un daudzsugu kolektīviem.

Pasākumu organizē Latvijas Antropologu biedrība sadarbībā ar RSU Sociālās antrpoloģijas programmu.The Latvian Association of Anthropologists, in collaboration with the Rīga Stradiņš University Social Anthropology Program, cordially invites you to the upcoming public talk.

Date: Tuesday, 16 April 2019 Time: 18:30 Location: Bookshop-bar "Bolderāja" (Avotu iela 29) Speaker: Paride Bollettin, Federal University of Bahia Title: "Who Lives in the Wetlands? Multispecies Collectives and Controversies on Conservation"

Event language: English Admission: free

About the talk: "In my talk, I start with two ethnographic cases from Italy and Brazil, describing how multispecies collectives work in defining conservation policies. In particular, I discuss two core topics: controversies on environmental conservation and how conservation policies modify daily life of both human and non-human actors. In the end, I aim to ask the audience members to describe and discuss Latvian cases, such as Lake Pape."

About the speaker: Paride Bollettin received his PhD in Anthropology from the University of Siena (Italy). Over the years, he worked in various institutions in Italy, Brazil, and the UK. Currently he is Visiting Professor at the Federal University of Bahia (Brazil) and Research Fellow at Durham (UK). He has conducted research on various topics, and is now involved in a new research project on wilderness, conservation, and multispecies collectives.

Comments


bottom of page